I Bergs Timber-koncernen ingår följande bolag:

OMSÄTTNING (SEK)

ca 3,4 MILJARDER

ANTAL ANLÄGGNINGAR

11

ANTAL ANSTÄLLDA

ca 1030

SÅGADE m³ / ÅR

ca 1 MILJON