Investerare

Bergs Timbers ambition är att regelbundet förse finansmarknaden och andra intressenter med korrekt och relevant information i syfte att öka förståelse och kunskap för företaget och verksamheten.
 

 

Anders Marklund
CFO

Tel: 010-199 84 38
Mobil: 070-284 47 96
anders.marklund@bergstimber.se