Välkommen till Bergs Timber!

 

Bergs Timber finns på båda sidor Östersjön med sågverk och vidareförädling med en total produktion om cirka 1 miljon kubikmeter sågade trävaror.

I Lettland finns tillverkning av trädgårdsprodukter, fönster, dörrar och hus och i Sverige finns anläggning för träskydd. Dessutom finns verksamhet i Storbritannien.

Vi är entreprenörer och har en organisation med decentraliserat ansvar. Gemensamt för hela verksamheten är trygghet och pålitlighet.

Via en modern kundorderstyrd produktion och ett unikt produktsortiment, ska vi alltid uppfattas som det intressantaste alternativet för dig som kund. Vi investerar och trimmar dagligen våra anläggningar för att möta dina krav.

Som skogsägare ska du känna dig trygg med oss som samarbetspartner i skogen. Vi tar också på bästa sätt vara på ditt virke i våra anläggningar.

Trä binder koldioxid och trävarubranschen hjälper människor att göra hållbara och klimatsmarta val. Du som investerar i Bergs Timber gör en hållbar investering.
 

    Peter Nilsson
    CEO/Koncernchef