Årsstämma

  Visa alla

2015

Drygt sjuttio aktieägare och gäster deltog vid stämman.
Stämmoförhandlingarna leddes av advokaten Magnus Wennerholm.
VD:n Peter Nilsson höll ett anförande om det gångna året.
VD:n Peter Nilsson, styrelseordförande Jerker Karlsson och finanschefen Jörgen Karlsson svarade på frågor från aktieägarna.

Kallelse till årsstämma
Bilaga 1. Dagordning
Bilaga 2. Valberedningens förslag
Bilaga 3. Styrelsens förslag
Bilaga 4. De största aktieägarnas förslag
Bilaga 5. Revisorsyttrande om ersättningar
Bilaga 6. Anmälan Fullmakt
Bilaga 7. Protokoll

Pressmeddelande från årsstämma
Årsredovisning 2013/2014.