Årsstämma

  Visa alla

2016

Ett sjuttiotal aktieägare och gäster deltog vid stämman.Stämmoförhandlingarna leddes av advokaten Jesper Schönbeck. VD:n Peter Nilsson höll ett anförande om det allmänna läget i branschen. Styrelse valdes, Tage Andersson, Åke Berg, Lars Gustafsson, Peter Nilsson och Magnus Wennerholm omvaldes, Lars Gustafsson omvaldes som styrelseordförande. 

Kallelse till årsstämma
Bilaga 1. Dagordning
Bilaga 2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Bilaga 3. Styrelsens förslag
Bilaga 4. De större aktieägarnas förslag
Bilaga 5. Revisorsyttrande om ersättningar
Bilaga 6. Anmälan fullmakt
Bilaga 7. Protokoll

Pressmeddelande från årsstämma
Årsredovisning 2014/2015.