Årsstämma

  Visa alla

2017

Ett åttiotal aktieägare och gäster deltog vid stämman.
Stämmoförhandlingarna leddes av advokaten Lisa Almgren.
VD:n Peter Nilsson höll ett anförande om det allmänna läget i branschen.
Styrelse valdes, Sampsa Auvinen, Åke Berg, Lars Gustafsson, Jon Helgi Gudmundsson och Magnus Wennerholm omvaldes och Michael Bertorp nyvaldes. Lars Gustafsson omvaldes som styrelseordförande.

Kallelse till årsstäma​
Bilaga 1. Dagordning
Bilaga 2. Valberedningens förslag och motiverade yttrande
Bilaga 3. Styrelsens förslag
Bilaga 4. De större aktieägarnas förslag
Bilaga 5. Revisoryttrande om ersättningar
Bilaga 6. Anmälnings- och fullmaktsblankett
Bilaga 7. Protokoll

Pressmeddelande från årsstämma
Årsredovisning 2015/2016