Årsstämma

  Visa alla

2018

Ett åttiotal aktieägare och gäster deltog vid stämman.
Stämmoförhandlingarna leddes av advokaten Martin Ågren.
VD:n Peter Nilsson höll ett anförande om det allmänna läget i branschen.
Samtliga i styrelsen omvaldes: Sampsa Auvinen, Åke Berg, Michael Bertorp, Lars Gustafsson, Jon Helgi Gudmundsson och Magnus Wennerholm. Lars Gustafsson omvaldes som styrelseordförande.

Kallelse till årsstämma
Bilaga 1. Dagordning. 
Bilaga 2. Valberedningens förslag. 
Bilaga 3. Styrelsens förslag. 
Bilaga 4. Den största aktieägarens förslag. 
Bilaga 5. Revisorsyttrande om ersättningar. 
Bilaga 6. Anmälan, fullmakt.
Bilaga 7. Protokoll.

Pressmeddelande från årsstämma
Årsredovisning 2016/2017.