Årsstämma

  Visa alla

2019

Ett åttiotal aktieägare och gäster deltog vid stämman.
Stämmoförhandlingarna leddes av styrelseordförande Michael Bertorp.
VD:n Peter Nilsson höll ett anförande om det allmänna läget i branschen.
Följande i styrelsen omvaldes: Åke Berg, Michael Bertorp, Lars Gustafsson, Jon Helgi Gudmundsson, Ingrida Bluma och Gudmundur H Jonsson. Michael Bertorp omvaldes som styrelseordförande.

Bilaga 1: Dagordning
Bilaga 2: Valberedningens förslag
Bilaga 3: Styrelsens förslag
Bilaga 4: Förslag till valberedning
Bilaga 5: Anmälan
Bilaga 6: Protokoll

Pressmeddelande från årsttämma
Årsredovisning 2017/2018