Code of Conduct

Bergs uppförandekod beskriver de värderingar som företaget representerar och ger riktlinjer för hur anställda och personer som representerar Bergs i olika sammanhang förväntas uppträda.

Uppförandekoden innehåller riktlinjer för Bergs anställdas rättigheter, skyldigheter och ansvar i fråga om affärsprinciper, hälsa, säkerhet, arbetsförhållanden, respekt för mänskliga rättigheter, miljö och hållbart skogsbruk och materialförsörjning.