Revisorer

På årsstämman den 5 maj 2022 valdes revisionsbolaget Deloitte AB och auktoriserade revisorn Magnus Andersson är ansvarig revisor.

Magnus Andersson
Född 1976
Auktoriserad revisor, Deloitte AB
Revisor i Bergs sedan 2017