Revisorer

På årsstämman den 8 maj 2019 valdes revisionsbolaget Deloitte AB och auktoriserade revisorn Magnus Andersson är ansvarig revisor.

Magnus Andersson
Född 1976
Auktoriserad revisor, Deloitte AB
Revisor i Bergs sedan 2017