Revisorer

På årsstämman den 4 maj 2023 valdes revisionsbolaget Deloitte AB och auktoriserade revisorn Magnus Andersson är ansvarig revisor.

Magnus Andersson
Född 1976
Auktoriserad revisor, Deloitte AB
Revisor i Bergs sedan 2017