Styrelse

Ordinarie ledamöter

 

Michael Bertorp

Född 1949.
Styrelseordförande.
Utbildning: Jur. Kand. från Lunds universitet.
Ledamot sedan 2017, styrelseordförande sedan maj 2018.

Övriga styrelseuppdrag: Stadshypotek AB, Xact Kapitalförvaltning AB,
Idevall & Partners Fonder AB samt Maderna Corporate Services AB.

Aktieinnehav: 50 000 aktier

 

Åke Bergh

Född 1949.
Styrelseledamot.
Utbildning: Civilekonom.
Ledamot sedan 1975. Anställd i Bergs Timber 1972-2013.
Verkställande direktör och koncernchef  1986-2012.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Sågtjänst i Syd Aktiebolag och Fastighetsaktiebolaget Sågfinans. Styrelseledamot i Hultsfreds Kommunala Industri AB, Invensys Property Company och Halltorpsgruppen samt revisionsuppdrag i Sågverkens Riksförbund Ek För. 

Aktieinnehav: 11 860 780 inkl. närstående

 

Ingrida Bluma

Född 1961.
Styrelseledamot.
Utbildning: Kandidatexamen i finans och kredit från University of Latvia, masterexamen i samhällsvetenskap från Stockholms Universitet samt en Advanced Management Training Programme hos INSEAD.
Ledamot sedan maj 2018.
Lärare vid Riga Business School.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i NGO Mission Possible och styrelseledamot i JSC Hansamatrix, JSC Expobank, JSC Rigas piena kombinats och LTDi-bloom. 

Aktieinnehav: –

 

Lars Gustafsson

Född 1951. 
Styrelseledamot.
Utbildning: Högskoleutbildning inom ekonomi och juridik. Tidigare verksam inom försäkringsbranschen, bl. a som skadechef hos Länsförsäkring Kronoberg under åren 1981-2013. Tidigare styrelseordförande i Gransjöverken AB (numera Bergs Timber Gransjö AB).
Ledamot sedan 2015.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i Brandskyddsföreningen Kronoberg och Bragu AB. Styrelseledamot i NTF. 

Aktieinnehav: 1 222 439 inkl. närstående
 

 

Jon Helgi Gudmundsson 2)

Född 1947.
Styrelseledamot.
Utbildning: Högskoleutbildning i Ekonomi vid Islands Universitet och har även studerat vid Universitaet Mannheim i Tyskland och Penn State University i USA. Jon Helgi Gugmundsson är VD och ordförande Norvik hf.
Ledamot sedan juni 2016.
Övriga styrelseuppdrag: VD och Styrelseordförande i Norvik hf samt styrelseordförande eller styrelseledamot i Norviks dotterdolag. Styrelseordförande i de lettiska bolagen Norfolk Sia och Solvina Sia samt styrelseledamot i det Isländska investmentbolaget Eyrir Invest hf.

Aktieinnehav: Delägare i Norvik hf som innehar 220 420 843 aktier.

 

Gudmundur H Jónsson 2)

Född: 1977
Styrelseledamot.
Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi från University of Iceland.
Ledamot sedan maj 2018.
Övriga styrelseuppdrag: Styrelseordförande i BYKO ehf., Smaragardur ehf. och Fasteignafelagid Smidjuvellir 9 ehf. Styrelseledamot i Norvik hf., Sterna ehf., Deilir Taeknithjonusta, Straumborg ehf., Perita ehf., NTI, Axiom ehf. och Landsorka ehf.

Aktieinnehav: Delägare i Norvik hf som innehar 220 420 843 aktier.

     

 

Adjungerade ledamöter

 

Peter Nilsson

Född 1963.
Verkställande direktör och koncernchef.
Adjungerad ledamot.
Anställd sedan: 2013
Övriga styrelseuppdrag: Ledamot i RusForest AB, Aslan Forestry AB, Sydsvenska Handelskammaren och Skogsindustrierna.

Aktieinnehav: 850 000 aktier direkt, via eget bolag och i försäkring.

 

Anders Marklund

Född 1965.
CFO.
Adjungerad ledamot.
Anställd sedan: 2018
Övriga styrelseuppdrag: –

Aktieinnehav: 25 000

   

 

 

 

 

1) Ledamoten/suppleanten är enligt Svensk kod för bolagsstyrning att betrakta som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

2) Ledamoten är enligt Svensk kod för bolagsstyrning att betrakta som beroende till större ägare.