Styrelse

Ordinarie ledamöter

 

Michael Bertorp
Styrelseordförande sedan 2018.
Ordförande i Revisionsutskottet och i Ersättningsutskottet.

Invald: 2017.
Född: 1949. Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Jur kand Lunds universitet.

Övriga uppdrag: Ordförande i Eken Financing Value Added Forestry AB. Ledamot i Stadshypotek AB.

 

Gisli Jon Magnusson
Styrelseledamot.
Verkställande direktör i Norvik hf.

Född: 1975. Nationalitet: Isländsk.
Styrelseuppdrag: Ledamot i styrelsen för ett flertal dotterbolag inom Norvik hf koncernen.

 

Ingrida Bluma
Styrelseledamot.

Invald: 2018.
Född: 1961. Nationalitet: Lettisk.
Utbildning: Kandidatexamen i finans och kredit fr.n University of Latvia, masterexamen i samhällsvetenskap Stockholms Universitet samt Advanced Management Training Programme, INSEAD.

Övriga uppdrag: Ledamot i JSC Rigas piena kombinats och LTDi-bloom.

 

Anna Rasmuson
Styrelseledamot.

Invald: 2022.
Född: 1969. Nationalitet: Svensk.
Utbildning: Civilingenjör, Luleå Tekniska Högskola

Övriga uppdrag: Varuförsörjningsdirektör, Spendrups Bryggeri.

 

Jon Helgi Gudmundsson 2) Styrelseledamot.
Ledamot i Ersättningsutskottet.

Invald: 2016.
Född: 1947. Nationalitet: Isländsk.
Utbildning: Ekonomistudier, University of Iceland och studier vid Universität Mannheim, Tyskland samt Penn State University, USA.

Övriga uppdrag: Ordförande i Norvik hf samt ordförande respektive ledamot i Norviks dotterbolag.
Ordförande i de lettiska bolagen Norfolk Sia och Solvina Sia.

 

Gudmundur H Jónsson 2)
Styrelseledamot.
Ledamot i revisionsutskottet.

Invald: 2018.
Född: 1977. Nationalitet: Isländsk.
Utbildning: Kandidatexamen i företagsekonomi, University of Iceland.

Övriga uppdrag: Ordförande i Byko ehf., Smaragardur ehf. Styrelseledamot i Norvik hf., Sterna ehf., Deilir Taeknithjonusta, Axiom ehf.

     

 

Adjungerade ledamöter

 

Peter Nilsson
Verkställande direktör och koncernchef.

Anställd: 2013.
Född: 1963. Nationalitet: Svensk.

Övriga uppdrag: Ledamot i Aslan Forestry AB och Sydsvenska Handelskammaren.

 

Anders Marklund
Finansdirektör.

Anställd: 2018
Född: 1965. Nationalitet: Svensk.

1) Ledamoten/suppleanten är enligt Svensk kod för bolagsstyrning att betrakta som beroende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.

2) Ledamoten är enligt Svensk kod för bolagsstyrning att betrakta som beroende till större ägare.