Utskott

Ersättningsutskott

På styrelsemöte den 8 maj 2019 beslutades att Bergs Timbers ersättningsutskott skall utgöras av följande ledamöter:

Michael Bertorp - Ordförande
Åke Bergh
Jon Helgi Gudmundsson

Utskottets utvärdering av hur riktlinjerna för ersättning till ledande befattningshavare som beslutades av årsstämman 2017, har givit vid handen att riktlinjerna följts väl. Gällande ersättningsprinciper och nivåer bedöms rimliga. Inga rörliga ersättningar utgår för närvarande och utvärdering är således ej aktuell.

Revisionsutskott

På styrelsemöte den 8 maj 2019 beslutades att Bergs Timbers revisionsutskott skall utgöras av följande ledamöter:

Michael Bertorp - Ordförande
Åke Bergh
Lars Gustafsson