Utskott

Ersättningsutskott

På styrelsemöte den 4 maj 2023 beslutades att Bergs Timbers ersättningsutskott skall utgöras av följande ledamöter:

Michael Bertorp - Ordförande
Jon Helgi Gudmundsson

Beträffande riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare hänvisas till de riktlinjer som fastställdes på årsstämman 2023. Du hittar dokumentet här under filen Styrelsens fullständiga förslag.

Revisionsutskott

På styrelsemöte den 4 maj 2023 beslutades att Bergs Timbers revisionsutskott skall utgöras av följande ledamöter:

Michael Bertorp - Ordförande
Gudmundur H Jónsson