VD Peter Nilsson kommenterar Norviks förvärv av Bergs

Till våra anställda, kunder och samarbetspartners

Bergs blir åter ett familjeägt företag

Vår isländska huvudägare Norvik har under hösten förberett och arbetat med att förvärva hela Bergs. Efter att acceptperioden för erbjudandet nu gått ut så kan vi konstatera att utköpet har lyckats. Detta innebär att Bergs, efter nära 40 år som noterat bolag nu återgår i privat ägo.

För egen del tycker jag detta är positivt. Att vara börsnoterad medför ganska mycket extra arbete och kostnader. I det skede som Bergs befinner sig har vi inte haft den riktiga nyttan av noteringen och våra ägare har samtidigt delvis varit inlåsta med sina aktier. Jag tror att förändringen är välkommen, vilket bekräftas av den höga andel som accepterat budet.

Jag och mina kollegor på Stockholmskontoret, Anders, Rickard, Johan och Lena kommer att arbeta kvar som tidigare. Vi kommer att få mer tid för uppföljning och att stötta och utveckla våra bolag. Vi kommer även att aktivt leta nya investeringar och förvärv. Jag vill samtidigt vara tydlig med att vår decentraliserade affärsmodell kvarstår och ledningen för våra dotterbolag har fortsatt fullt ansvar för den dagliga verksamheten.

Vårt namn som vi med stolthet använt i drygt 100 år kommer inte att ändras efter avnoteringen från börsen som formellt sker den 21 december. Jag har haft förtroendet att vara Bergs VD under 10 års tid. Vi har under denna period sett en stark tillväxt, en förändring av koncernens inriktning från sågverk mot en ökad förädlingsgrad av främst träråvaror. Vi fortsätter nu arbetet framåt med att formera Bergs för att möta framtiden, där våra produkter och tjänster ska ha en självklar position i hållbara värdekedjor för kvalitetsmedvetna kunder i många länder inom bygg, renovering och inom möbeltillverkning.

Jag ser fram emot att fortsätta leda vårt arbete och mot att möta våra olika intressenter i olika sammanhang framöver. Vår ambition är att vara ett öppet och välkomnande företag med entreprenöriellt driv. Bergs kommer att både synas, märkas och agera offensivt även i den nya miljön. Med dessa rader vill jag önska er en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År!

Stockholm, 12 december 2023

Bästa hälsningar
Peter Nilsson
​Verkställande direktör och koncernchef