Whistleblowing


Om Whistleblowing

För att fånga upp och uppmärksamma tänkbara oegentligheter har Bergs inrättat en så kallad Whistleblowing-funktion. Syftet är att ha en öppen och säker kanal för de som misstänker missförhållanden där både anställda, affärspartners och övriga intressenter har möjligheter att rapportera bedömda allvarliga händelser eller förhållanden som på grund av sitt innehåll inte kan rapporteras via normala rutiner.