Hållbarhet

Bergs ska vara ett långsiktigt hållbart företag. Vår hållbarhetsstrategi och de aktiva åtgärder vi gör för att leva upp till strategin, kan aktivt påverka utvecklingen i riktning mot minskade CO2-utsläpp, bidra till mer resurseffektiva och rena värdekedjor samt sunda lokalsamhällen.

Fastighet i Höllviken, Sverige, med brandimpregnerad ekpanel från dotterbolaget Bitus.