Hållbara val

Vi vill hjälpa människor att göra smarta och hållbara val. Det har vi velat i de hundra år som Bergs Timber redan funnits, och när vi satsar på nästa sekel är förhoppningen densamma. 

Vi är stolta över vår råvara från skogen. Träden lagrar kol i takt med att de växer och de produkter som görs av trä fortsätter att binda koldioxid. Det är bra för vårt klimat.

I Sverige, Lettland och Estland, där Bergs Timber har verksamhet, avverkas bara räntan i skogen. Kapitalet får stå kvar och fungerar därmed som en kolsänka. Att använda skogen på detta uthålliga sätt för att bygga vårt samhälle ser vi som en hållbar relation med naturen. 

Det är särskilt viktigt att bygga hus i trä eftersom de binder kol under lång tid. Vi vet inte hur lång tid det tar för dig att läsa den här texten. Men en sak vet vi – skogen växer så det knakar och det tar bara några minuter för svensk skog att producera material för ett flervåningshus i trä. 

Idag är vi alla medvetna om hur viktigt det är att ställa om till ett fossilfritt samhälle. Då behövs hållbara investeringar. Vi är ett bolag som bidrar till lösningar på klimatfrågan. Det ger oss motivation och inspiration i hela kedjan från skog till färdig produkt. 

Bergs Timbers verksamheter finns i huvudsak på landsbygden runt Östersjön. Vi tycker det är roligt att bidra till ett levande och hållbart samhälle långt utanför storstäderna. 

 

Läs gärna mer om hållbarhet på:

www.skogsindustrierna.se

www.fsc.org

www.pefc.org

 

 


                                   

 

 

Hållbara investeringar

Bergs Timber vill hjälpa människor att leva hållbart genom att ta till vara skogens förädlade råvara.

Vi är stolta över vårt fossilfria utgångsmaterial och våra fossilfria produkter. Vi är också stolta över att våra anläggningar värms upp av restprodukterna bark och sågspån. Men vi vet att vi kan göra mer och vi arbetar för att minska våra transporter och öka vår användning av förnybart bränsle.

Vår produktion är i huvudsak på landsbygden. På så vis bidrar vi till ett hållbart samhälle i Sverige, Lettland och Estland där hela landet får leva.

Den svenska skogen och skogsprodukterna binder lika mycket koldioxid som vi tillsammans släpper ut från våra transporter, bostäder och jordbruket. När vi avverkar, avverkar vi ”räntan” i skogen och naggar inte på kapitalet som binder koldioxiden. Så är det även i Estland och Lettland, vilket gör att mängden bundet kol ökar. I ett hållbart skogsbruk återbeskogas också den skog som avverkas genom sådd eller plantering. Skogen fungerar som en kolsänka och hjälper till att hålla koldioxidtillskottet till atmosfären i schack. 

Den biologiska mångfalden i skogsbruket är viktig för att vi ska uppnå en långsiktigt hållbar utveckling och miljöbalans. Det finns lagar och regler som skogsägare måste följa, men många gör mer än så för naturen och miljön. Många är certifierade enligt FSC® C106624 eller PEFC™. Vi följer kraven och intentionerna från PEFC och FSC. Här hittar du våra certifikat.

Hållbara investeringar görs genom att minska exponering mot det fossila och styra om kapitalet till bolag som bidrar till lösningar på klimatfrågan. Bergs Timber binder koldioxid i träprodukter och bidrar därmed till bioekonomi där människor och miljö står i fokus. Vi tror på hållbara investeringar och är ett företag som kommer med lösningar.

 

Hållbart samhälle

I ett hållbart samhälle kan inte alla bo i storstäder. Vi måste också bo på landsbygden – och då måste det finnas jobb och verksamhet där.

För människor på landsbygden är skogsbruket en viktig inkomstkälla. Bergs Timber hjälper skogsägare att bruka sin skog då vi tillhandahåller alla de skogliga tjänsterna, från plantering till avverkning.

Bergs Timber finns också med industriell verksamhet på landsbygden på båda sidor Östersjön och är viktiga möjligheter till yrkesarbete. Vi är idag drygt 1000 anställda inom koncernen.

I Sverige är vi väl förankrade i Kalmar län med korta avstånd från skog till industri. Vi använder lokala entreprenörer både för avverkningarna, skötseln i skogen och för timmertransporterna till industrin.

I Estland och Lettland finns Bergs Timber med sammanlagt tre sågverk i ländernas västra delar. I Lettland har vi också vidareförädling i nordöstra delen av landet, där vi bland annat tillverkar fönster och olika trädgårdsprodukter.

När hus byggs i trä måste inte byggarbetsplatsen vara platsen där huset sedan ska stå. Det är en fördel idag eftersom många av de nya husen tillkommer i redan tättbebyggda områden. 

Våra sågade trävaror går ofta till husbyggen och de senaste åren har industriellt träbyggande vuxit fram som en viktig framtidsbransch. Industriellt träbyggande kan ske på landsbygden nära råvarukällan och i områden där fler jobb behövs. 

Trä är ett förhållandevis lätt material. Därför kan husdelarna därefter transporteras till de platser där husen ska byggas ihop.
En win-win-situation, tycker vi.

 

Hållbara relationer

Vi tror på långa, hållbara relationer. I år firar Bergs Timber 100-årsjubileum, 1919 startades nämligen det bolag som under lång tid hette CF Berg & Co. I Baltikum har vår huvudägare Norvik funnits med sedan tidigt 1990-tal, då Byko-Lat med vidareförädling av träprodukter började byggas upp i nordöstra Lettland.

Men vi är inte bara vår historia. Vi är stolta över de moderna, effektiva anläggningar som koncernen idag omfattar. Via en modern kundorderstyrd produktion och ett unikt produktsortiment vill vi vara det självklara valet för dig som kund.

Vår anläggning Bitus i Nybro är en av de största i Europa för produktion av träskydd. Vi vill ha en hållbar relation med vår miljö och utvecklar därför ständigt nya möjligheter. Vi är bland annat stolta över att ha brandskyddsimpregnerat trä som är 100 procent naturligt och 100 procent biologiskt nedbrytbart. Det skapar stora möjligheter för framtidens byggande.

Vi är entreprenörer och har en organisation med decentraliserat ansvar. Gemensamt för hela verksamheten är trygghet och pålitlighet. Vi är idag drygt 1000 anställda inom koncernen Bergs Timber. Vill du satsa på en hållbar relation med oss är du alltid välkommen att kontakta oss.

Vi vill köpa timmer från hållbart brukade skogar och som skogsägare ska du känna dig trygg med oss som samarbetspartner i skogen. Vi anpassar oss till dig och din skog och tar på bästa sätt vara på ditt virke i våra anläggningar. Här hittar du våra inköpare.

Vi vill hjälpa människor att göra hållbara och klimatsmarta val. Trä binder koldioxid och därför är en investering i Bergs en hållbar investering. Vi vill ha en öppen och hållbar relation med dig som investerare. Här finns mer information om bolaget.