Andra läste också...

Väsentlighetsanalys

Läs mer  

Hållbarhetsstrategi

Bergs verksamhet, som omfattar förädling av trä i utvalda nischer, syftar till ett långsiktigt värdeskapande där miljöhänsyn, ekonomisk lönsamhet och sociala hänsyn ska samverka. Målet är att produkter och tjänster som produceras ska vara långsiktigt hållbara och upplevas så av marknad och andra intressenter. Respektive dotterbolags verksamhet inom koncernen får inte generera negativ påverkan på eller orsaka skada enligt EU:s miljömål.

Läs mer  

Bergs arbete med hållbarhet

Bergs hållbarhetsarbete utgår ifrån Agenda 2030 med de 17 övergripande hållbarhetsmål som Förenta Nationerna lagt fast. Dessa mål integrerar sociala, miljömässiga och ekonomiska dimensioner, vilka utgör grunden för hållbar utveckling. Utifrån detta har en Hållbarhetsstrategi antagits, anpassad till företagets verksamhet.

Läs mer