Andra läste också...

Viktiga händelser

Läs mer  

Hållbarhetskomponenter

Läs mer  

Hållbarhet i Bergs

Bergs ska vara ett långsiktigt hållbart företag. Vår hållbarhetsstrategi och de aktiva åtgärder vi gör för att leva upp till strategin, kan aktivt påverka utvecklingen i riktning mot minskade CO2-utsläpp, bidra till mer resurseffektiva och rena värdekedjor samt sunda lokalsamhällen.

Läs mer