Andra läste också...

Värdeskapande i Bergs

Läs mer  

Viktiga händelser

Läs mer  

Hållbarhetsstrategi

Bergs verksamhet, som omfattar förädling av trä i utvalda nischer, syftar till ett långsiktigt värdeskapande där miljöhänsyn, ekonomisk lönsamhet och sociala hänsyn ska samverka. Målet är att produkter och tjänster som produceras ska vara långsiktigt hållbara och upplevas så av marknad och andra intressenter. Respektive dotterbolags verksamhet inom koncernen får inte generera negativ påverkan på eller orsaka skada enligt EU:s miljömål.

Läs mer