Andra läste också...

Värdeskapande i Bergs

Läs mer  

Intressentanalys

Bergs verksamhet påverkar omvärlden. Det kan vara andra företag, medarbetare, samhället i stort och miljöintressen. Våra primära intressenter är kunder, konsumenter, medarbetare, aktieägare, leverantörer och närsamhälle. Dessa grupper är en direkt förutsättning för vår långsiktiga lönsamhet. Därutöver finns ett antal andra intressenter.

Läs mer  

Väsentlighetsanalys

Läs mer