Ägare

Vår isländska huvudägare Norvik har under hösten 2023 förberett och arbetat med att förvärva hela Bergs. Bergs avnoterades den 21 december 2023 och har återgått i privat ägo.

 

Källa: Monitor av Modular Finance AB. Sammanställd och bearbetad data från bland annat Euroclear, Morningstar och Finansinspektionen.