Ägare

Ägarstruktur enligt aktiebok per 2020-06-30 (10 största ägarna)  Antal aktier och röster Andel kapital och röster i %
Norvik hf 220 420 843 63,6
Peter Thormalm via kapitalförsäkring 13 011 115 3,8
Niklas Sjöfors m bolag 12 383 980 3,6
Åke Bergh med maka 11 860 780 3,4
Futur Pension Försäkrings AB 6 553 782 1,9
Fogelfors Bruk AB 5 940 594 1,7
P-A Bendt, med bolag 4 350 000 1,3
Nordnet Pensionsförsäkring AB 3 958 645 1,1
Swedbank Försäkring AB 3 695 888 1,1
Islandsbanki hf 2 468 900 0,7
Övriga 62 083 756 18,6
Summa 346 728 283 100,0