Bolagsstyrning

 
 

Peter Nilsson
CEO / Koncernchef

Född: 1963
Adjungerad styrelseledamot.

Anställd sedan: 2013
Övriga styrelseuppdrag: 
Ledamot i RusForest AB, Aslan Forestry AB, Sydsvenska Handelskammaren och Skogsindustrierna.
Aktieinnehav: 850 000 aktier direkt, via eget bolag och i försäkring.

Tel: +46 (0)10 199 85 04
Mobil: +46 (0)70 315 09 27

peter.nilsson@bergstimber.se

 

   
 

Anders Marklund
CFO

Född: 1965
Adjungerad styrelseladamot.
Anställd sedan: 2018
Övriga styrelseuppdrag: –
Aktieinnehav: 25 000 aktier

Tel: +46 (0)10 199 84 38
Mobil: +46 (0)70 284 47 96

anders.marklund@bergstimber.se

 

 

   
 

Jan Liljegren
COO

Född: 1966
Adjungerad styrelseladamot.

Anställd sedan: 2018
Övriga styrelseupdrag: –
Aktieinnehav: 12 000 aktier

Tel: +46 (0)10 199 84 37
Mobil: +46 (0)70 659 18 82

jan.liljegren@bergstimber.se