Externa revisorer

På årsstämman den 25 januari 2018 omvaldes auktoriserade revisorn Christian Johansson och auktoriserade revisorn Magnus Andersson, båda Deloitte AB, till ordinarie revisorer och auktoriserade revisorn Per Svensson och auktoriserade revisorn Erik Olin, båda Deloitte AB, till revisorssuppleanter tills årsstämma har hållits för räkenskapsåret 2017-2018.

 

Christian Johansson
Född 1971
Auktoriserad revisor, Deloitte AB
Ordinarie revisor sedan 2017

Magnus Andersson
Född 1976
Auktoriserad revisor, Deloitte AB
Ordinarie revisor sedan 2017

Per Svensson 
Född 1981 
Auktoriserad revisor, Deloitte AB 
Revisorssuppleant sedan 2017

Erik Olin
Född 1973
Auktoriserad revisor, Deloitte AB
Revisorssuppleant sedan 2017