Uppköpserbjudande till aktieägare i Bergs Timber

2023-12-07 
KUNGÖRELSE till minoritetsaktieägarna i Bergs Timber AB (publ).

2023-11-30
Norvik fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) och blir därmed ägare till 95,4 procent av aktierna. Läs pressmeddelandet här

2023-10-31
Erbjudandehandling avseende Norviks erbjudande till aktieägarna i Bergs Timber AB (Publ) offentliggjord. Läs pressmeddelandet här.

Transaktionsdokument

Erbjudandehandling och Anmälningssedel finns på https://kivron.se/

2023-10-27
Den 27 oktober 2023 lämnade Norvik hf, genom det helägda dotterbolaget Kivron AB, ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Bergs Timber. 

Läs uttalandet från styrelsen i Bergs Timber med anledning av Norviks offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Bergs Timber här

Läs Handelsbankens Fairness Opinion från 2023-10-27.