Uppköpserbjudande till aktieägare i Bergs Timber

Den 27 oktober 2023 lämnade Norvik hf, genom det helägda dotterbolaget Kivron AB, ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Bergs Timber. För mer information om Norviks erbjudande hänvisas vidare till Kivrons hemsida: https://kivron.se/

Meddelanden från Bergs

Uttalande från styrelsen i Bergs Timber med anledning av Norviks offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Bergs Timber

SV Fairness Opinion 20231027

2023-10-31

ERBJUDANDEHANDLING AVSEENDE NORVIKS ERBJUDANDE TILL AKTIEÄGARNA I BERGS TIMBER AB (PUBL) OFFENTLIGGJORD

Transaktionsdokument

Erbjudandehandling och Anmälningssedel finns på https://kivron.se/

2023-11-28

Norvik har erhållit samtliga nödvändiga konkurrensgodkännanden avseende erbjudandet till aktieägarna i Bergs Timber AB (publ)

https://kivron.se/mfn_news/norvik-har-erhallit-samtliga-nodvandiga-konkurrensgodkannanden-avseende-erbjudandet-till-aktieagarna-i-bergs-timber-ab-publ/

2023-11-30

Norvik fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) och blir därmed ägare till 95,4 procent av aktierna

http://bit.ly/Pressmeddelande_Norvik