Detta är Bergs

Affärsidé

Bergs äger och utvecklar företag som producerar och säljer förädlade träprodukter till krävande kunder på utvalda marknader.

Det innebär att:

  • Vi äger och utvecklar företag inom träindustrin
  • Våra dotterbolag utvecklar och producerar förädlade trävaror med kundens behov i centrum
  • Vi har en decentraliserad affärsmodell
  • Vi arbetar hållbart i hela värdekedjan – med råvara från ansvarsfullt brukade skogar – fram till färdig produkt och leverans
     

Nyckeltal

Bergs omsätter ca 2 mrd SEK och har ca 850 medarbetare.