Detta är Bergs

Bergskoncernen består av åtta självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Vår verksamhet bedrivs i Sverige, Lettland, Polen och Storbritannien och försäljning sker till ett 30-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike.

Huvudkontor och koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie var noterad på Nasdaq från 1984 till december 2023 då vår isländska huvudägare Norvik förvärvade Bergs. Detta innebär att Bergs, efter nära 40 år som noterat bolag nu återgått i privat ägo.

Bergs – en presentation (Film)