Detta är Bergs

Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar.

Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar Bergs till att bygga ett hållbart samhälle baserat på förnybar råvara från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Verksamheten bedrivs i Sverige, Estland, Lettland, Polen och Storbritannien och försäljning sker till ett 30-tal länder. De största marknaderna utgörs av Skandinavien, Baltikum, Storbritannien och Frankrike.

Huvudkontor och koncernledning är baserat i Sverige.

Bolagets aktie är noterad på Nasdaq sedan 1984.

 

Bergs – en presentation (Film)