Hållbarhet i Bergs

Bergs har etablerat en hållbarhetsplattform som omfattar samtliga 17 hållbarhetsmål och kopplar därmed samman företagets strategi med Agenda 2030.

Ambitionen är att bygga en grund för företagets fortsatta utveckling som är attraktiv för alla intressentgrupper – vilket inkluderar kunder, investerare, långivare, aktieägare, leverantörer, skogsägare och anställda.