Väsentlighetsanalys

För att bedöma hur Bergs verksamhet påverkar olika intressenter har en analys gjorts som illustrerar vilka hållbarhetsfrågor som har stört betydelse och även störst på verkan på Bergs.

Under 2020 skedde stora förändringar i koncernens struktur och avsikten är att förnya denna analys genom att involvera fler intressenter i arbetet.