Marknad

Bergs viktigaste marknader består av Sverige, Storbritannien, Baltikum, övriga Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Nordafrika samt Japan.

Trävaror från norra Europa är efterfrågade på många marknader och det finns en lång tradition av export.

Baserat på sortiment och efterfrågesituation i olika länder har Bergs olika dotterbolag funnit intressanta nischer i många olika länder. Den största marknaden för närvarande inom Europa, men det sker spännande utveckling i t ex Nordamerika där bland annat ett åldrande fastighetsbestånd måste renoveras och upprätthållas.

Utvecklingen av ROT-sektorn är positiv på många marknader, vilket gynnar Bergs dotterbolag som levererar virke för ombyggnad och snickeriändmål. Även marknaden för småhus är viktig, där dotterbolaget Byko-Lat genom en ny husfabrik har möjlighet att möta marknadens behov.