Vår verksamhet

Vi har vår verksamhetsbas i Östersjöområdet. Med råvara från hållbart brukade skogar, oftast i närområdet av våra anläggningar, förädlar våra dotterbolag träprodukter till utvalda kundgrupper och marknader över hela världen. Starka lokala enheter lägger grunden till en konkurrenskraftig verksamhet.

Kundanpassad vidareförädling

Det lokala entreprenörskapet är viktigt i Bergs. Vår verksamhet bedrivs efter en decentraliserad affärsmodell med hög grad av självbestämmande inom varje dotterbolag.

Det innebär att lokala chefer har ett tydligt resultatansvar för sin verksamhet och de känner stort ansvar för sin verksamhet, sina kunder, sin personal och leverantörer. Samtidigt upprätthålls en lokal prägel där vi är en ansedd aktör i samhället.

Våra dotterbolag har även till uppgift att bevaka och föreslå lämpliga förvärv om det kan förbättra bolagets förutsättningar att ta marknadsandelar eller att öka lönsamheten.