Vår verksamhet

Bergs har sin verksamhetsbas i Östersjöområdet. Med råvara från hållbart brukade skogar, oftast i närområdet av våra anläggningar, förädlar våra dotterbolag träprodukter till utvalda kundgrupper och marknader över hela världen. Starka lokala enheter lägger grunden till en konkurrenskraftig verksamhet.

Kundanpassad vidareförädling

Det lokala entreprenörskapet är viktigt i Bergs. Verksamheten bedrivs efter en decentraliserad affärsmodell med hög grad av självbestämmande inom varje dotterbolag.

Det innebär att lokala chefer har ett tydligt resultatansvar för sin verksamhet och att de känner stort ansvar för verksamheten, dess kunder, personal och leverantörer. Samtidigt upprätthålls en lokal prägel där vi är en ansedd aktör i samhället.

Varje dotterbolag har även till uppgift att bevaka och föreslå lämpliga förvärv om det kan förbättra bolagets förutsättningar att ta marknadsandelar eller att öka lönsamheten.