Vår verksamhet

Bergs har sin verksamhetsbas i Östersjöområdet. Med råvara från hållbart brukade skogar, oftast i närområdet av våra anläggningar, förädlar våra dotterbolag träprodukter till utvalda kundgrupper och marknader över hela världen. Starka lokala enheter lägger grunden till en konkurrenskraftig verksamhet.

Kundanpassad vidareförädling

Det lokala entreprenörskapet är viktigt i Bergs. Verksamheten bedrivs efter en decentraliserad affärsmodell med hög grad av självbestämmande inom varje dotterbolag.

Det innebär att lokala chefer har ett tydligt resultatansvar för sin verksamhet och att de känner stort ansvar för verksamheten, dess kunder, personal och leverantörer. Samtidigt upprätthålls en lokal prägel där vi är en ansedd aktör i samhället.

Varje dotterbolag har även till uppgift att bevaka och föreslå lämpliga förvärv om det kan förbättra bolagets förutsättningar att ta marknadsandelar eller att öka lönsamheten.

Byko-lat
Byko-Lat har två specialiserade fabriker i Lettland. I ­Valmiera tillverkas förädlade träprodukter såsom fönster, dörrar och färdiga hus. Vid enheten i Cesis, produceras sortiment inom trädgård såsom staket, bänkar, bord och trädäck. Bolaget tillverkar även ett omfattande sortiment som saluförs vid olika DIY-marknader.

Bitus
Bitus i Nybro är en av Europas största anläggningar för produktion av träskyddsbehandlade trävaror. Bitus huvudprodukter är Bitus Scandex som är samlingsnamnet för samtliga klasser av traditionellt träskydd. Störst volymer produceras i klasserna BS (Storbritannien), NTR (Skandinavien) och CTB (Frankrike/Spanien mm). Dessutom produceras här vår produkt Linax i en topp­modern anläggning.

Fågelfors
Tillverkning av pellets och värmelogs för uppvärmning med en kapacitet på ca 90 000 ton. Anläggningen omfattar även ett hyvleri.