Bergskoncernen

Bergs operativa verksamhet består av självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som bedriver verksamhet inom tre olika produktområden. Dessa är Wood Protection, Joinery och Sawn Wood. Därutöver bedriver Bergs produktion av pellets och en hamn- och distributionsverksamhet i Storbritannien.

 

Wood Protection

Andel av omsättning: 44% (1 392 Mkr)
Produkter: Behandlat trä (impregnerat, brandskyddat mm) enligt internationella standarder och miljö­mässiga krav.
Användningsområden: Vanliga tillämpningar är t ex fasadspanel, hus­stommar, trädäck och liknande konstruktioner där krav på hållbarhet och estetik är höga.
Dotterbolag: Bitus, Byko Lat, Woodworks by Bergs, Bergs Timber UK

 

Joinery

Andel av omsättning: 15% (495 Mkr)
Produkter: Högkvalitativa träprodukter som dörrar, fönster, småhus, utemöbler och trädgårdsprodukter.
Användningsområden: Om- och tillbyggnader, renoveringar, nybyggnationer.
Dotterbolag: Byko Lat, Woodworks by Bergs

 

Sawn Wood

Andel av omsättning: 35% (1 117 Mkr)
Produkter: Sågade trävaror till bygghandeln eller för vidareförädling av industrikunder.
Användningsområden: Om- och tillbyggnader, renoveringar, nybyggnationer. Insatsprodukter till annan industri.
Dotterbolag: Vika Wood, Laesti

 

Energy & Logistics

Andel av omsättning: 6% (190 Mkr)
Produkter: Pellets och värmelogs för uppvärmning. Uppvärmning av bostäder samt stallpellets till häst- och ridanläggningar
Användningsområden: Hamn- och distributionsverksamhet
Dotterbolag: Fågelfors, Byko-Lat, Baltic Distribution Ltd