Doors & Windows

Produktområdet omfattar marknadsföring, konstruktion, tillverkning och installation av högkvalitativa och måttbeställda fönster och dörrar. Marknaden består både av ägare till privatbostäder med höga krav på kvalitet och utseende samt av en kontraktsmarknad för större ombyggnadsprojekt i kulturhistoriskt värdefulla miljöer. Tillverkning sker vid egna produktionsanläggningar i Storbritannien, Polen och Lettland.