Energy & Logistics

Utöver de tre Produktområdena, tillika rapporterade segment, äger Bergs ytterligare tillgångar i form av en modern anläggning för tillverkning av pellets och en hamn- och logistikanläggning i Storbritannien.