Energy & Logistics

Inom Energy & Logistics bedriver Bergs verksamhet inom pelletsproduktion och logistik. Produktion sker vid en modern anläggning för tillverkning av pellets och värmelogs i Fågelfors, Sverige samt vid en anläggning i Lettland. Hamn- och logistikverksamhet bedrivs vid en egen anläggning i sydöstra England.