Furniture & Components

Produktområdet omfattar tillverkning av möbler och möbelkomponenter baserat på förnybar träråvara.

Med mycket höga krav på kvalitet, kapacitet och hållbarhet förädlas träråvara till kundanpassade möbler och komponenter som packas och distribueras till användare i ett stort antal länder. Tillverkning bedrivs vid två enheter. En i Sverige (Lycksele) och en i Polen (Skoczow)