Joinery

Inom produktområde Joinery tillverkas förädlade produkter av trä såsom hus, fönster, dörrar samt ett brett sortiment av trädgårdsprodukter som staket, vindskydd, bänkar, bord och trädäck.