Sawn Wood

Inom produktområdet Sawn wood produceras sågade trävaror från två dotterbolag, Laesti i Estland, samt Vika Wood i Lettland. Dessa bolag förädlar skogsråvara till olika dimensioner, längder och kvaliteter. Den totala kapaciteten uppgår till cirka 350 000 kubikmeter sågad vara.