Wood Protection

Inom produktområdet Wood Protection möter Bergs en växande efterfrågan på olika typer av träskydd genom en storskalig och effektiv tillverkning vid tre olika dotterbolag. Byko-Lat i Lettland och Bitus i Sverige ansvarar för merparten av träskyddsverksamheten i koncernen och förfogar över moderna produktionsanläggningar för olika typer av träskydd. Bolagen förädlar cirka 300 000 m3 årligen, vilket gör Bergs till en betydande europeisk aktör inom träskydd.

Träskydd är ett övergripande begrepp som beskriver hur man med olika processer kan förstärka egenskaper för göra trä mer hållbart och motståndskraftigt mot t ex röta eller brand. Efterfrågan styrs främst av att beställare efterfrågar träprodukter som kräver minimalt av underhåll och andra specifika egenskaper som krävs för moderna konstruktioner.

Träskyddsverksamheten som bedrivs av Bergs olika dotterbolag är främst inriktat på träimpregnering där slutprodukten ska användas utomhus. De huvudsakliga produkterna är fasadpanel, trädäck, konstruktionsvirke samt trädgårdsprodukter för utomhusbruk som t ex staket, vindskydd och möbler.