Wood Solutions

Produktområdet omfattar ett brett utbud av förädlade träprodukter som används vid konstruktion, byggnation, renoveringar, hemförbättringar, offentliga och privata utemiljöer och möbelproduktion.

De flesta produkter och tillämpningar inom Wood Solutions baseras på ett effektivt träskydd som impregnering, värmebehandling eller annan effektiv träskyddsbehandling som säkerställer skydd mot röta, brand och väsentligt förlänger produkternas livslängd med minimalt underhåll. Inom produktområdet ingår även konstruktion och tillverkning av småhus. Verksamheten bedrivs vid egna anläggningar i Sverige, Lettland och Storbritannien.