Vårt erbjudande

Bergs olika dotterbolag strävar efter att utveckla, tillverka och sälja produkter som ska fylla viktiga funktioner och tillföra värde för kunder och användare.

Användandet av trä ökar hela tiden, både i produkter och vid byggnationer. Materialets egenskaper med dess förmåga att binda koldioxid, både som färdig produkt, men även via den växande skogen, påverkar oss i att finna många anpassade tillämpningar.

För att möta en växande efterfrågan och olika kundgruppers behov är verksamheten uppdelad i tre olika segment.

Sågverk

Inom segmentet sågverk erbjuder Bergs sågade och hyvlade trävaror från två olika sågverk som förädlar skogsråvara till olika dimensioner, längder och kvaliteter. Den totala kapaciteten uppgår till ca 400 000 kubikmeter sågad vara, vilket gör Bergs till en betydande europeisk aktör.

Sortiment
Sortimentet är i huvudsak inriktat mot olika konstruktionstillämpningar som till exempel takstolar, paneler, reglar, läkt, bjälklag och liknande. En stor del av sortimentet hyvlas och anpassas innan leverans.

Vidareförädlade produkter

Inom segmentet vidareförädlade produkter erbjuder Bergs träprodukter inom flera olika områden.

Produkter för konstruktion och renovering
Hus, husmoduler, special och standardsortiment av dörrar och fönster.

Trädgårdsprodukter
Trädgårdsprodukter omfattar t ex vindskydd, staket, insynsskydd, bullerplank, konstruktioner för swimmingpool och möbler. Ett sortiment av soffor och sittgrupper för trädgård och rastplatser utgör en del av den produktgruppen.

Träskydd
Trä som ska användas ovan mark eller i mark och vatten träskyddsbehandlas för att bevara virket mot fukt och röta. Koncernens dotterbolag Bitus i Nybro, utför träskyddsimpregnering och är en av Europas största producenter av träskydd.

Pellets och värmelogs
Dotterbolaget Fågelfors tillverkar och säljer pellets för uppvärmning samt sk värmelogs, för eldning i kaminer och kakelugnar. Båda produkterna är tillverkade av biprodukter från såg- och hyvleriverksamhet inom koncernen.

Övrigt 

Segmentet omfattar koncernens distributionsverksamhet samt en hamn i södra England.

Exempel på tillämpningar av Bergs sågverks­produkter:Exempel på vidareförädlade produkter: