Vision och strategi

Vision

Vi är en ledande leverantör av hållbara träprodukter som tillför nytta för kunder och samhälle.

Strategi

Bergs äger och utvecklar företag som producerar och säljer förädlade träprodukter till krävande kunder på utvalda marknader.

Det innebär att:

  • Vi äger och utvecklar företag inom träförädling
  • Våra dotterbolag utvecklar och producerar förädlade trävaror med kundens behov i centrum
  • Vi har en decentraliserad affärsmodell
  • Vi arbetar hållbart i hela värdekedjan – med råvara från ansvarsfullt brukade skogar – fram till färdig produkt och leverans
  • Vi äger och utvecklar företag som förädlar trä.
  • Decentraliserad affärsmodell med självständiga dotterbolag.
  • Utvecklar produkter inom Doors & Windows, Furniture & Compents, Wood Solutions, Sawn Wood och Energy & Logistics.
  • Hållbar och lönsam tillväxt genom riktade investeringar.