Vision och strategi

Vision

En ledande leverantör av hållbara träprodukter som tillför nytta för kunder och samhälle.

Strategi

Bergs har under de senaste åren utvecklats till en internationell träförädlingskoncern med verksamhetsbas runt Östersjöområdet. Genom förvärvet av Norvik hf:s verksamheter i Baltikum och Storbritannien 2018, ökade Bergs omsättningen med det dubbla och fick tillgång till konkurrenskraftiga produktionsenheter och högspecialiserad kunskap.

I den fortsatta utvecklingen för koncernen ingår att i högre utsträckning utveckla egna produktsegment och att öka andelen förädling. Det kommer att göra Bergs mer motståndskraftigt mot marknadsmässiga fluktuationer och förbättra lönsamheten.

Framtidsarbetet i koncernen är definierat i en strategi med fyra primära fokusområden.
Dessa är:

  • Tillväxt inom vidareförädling
  • Utveckling av nuvarande struktur
  • Löpande produktivitetsökning/kostnadssänkning
  • Stärka koncernen – hållbarhet, varumärke och organisation.