Press

2020-04-08

Bergs Timber publicerar årsredovisning för 2019

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

Bergs Timbers års- och hållbarhetsredovisning för 2019 har nu offentliggjorts genom att göras tillgänglig på bolagets hemsida, www.bergstimber.com

Den tryckta års- och hållbarhetsredovisningen kommer inom kort att distribueras till de aktieägare och andra intressenter som så har önskat.

    
För mer information vänligen kontakta Peter Nilsson , VD och koncernchef, telefonnummer 070-315 09 27 eller Anders Marklund, CFO, 070-284 47 96

Denna information är sådan information som Bergs Timber AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 8 april 2020 kl.15:15 CET.

Bergs Timber AB (publ), 556052-2798, Stora Torget 3, 598 37 Vimmerby,  +46 10 19 98 500.
Mer information om vår verksamhet går att finna på vår hemsida under adress www.bergstimber.com