Press

2022-01-14

Bergs dotterbolag PTPG förvärvar fönster- och dörrföretag i Storbritannien och etablerar sig närmare London

Ladda ner pressmeddelandet (PDF)

PTPG är en av Storbritanniens ledande aktörer inom premiumsegmentet av fönster och dörrar i trä och förvärvades av Bergs i juni 2021. PTPG går nu vidare i sina expansionsplaner och förvärvar P&P som säljer, distribuerar och installerar fönster och dörrar i Surrey och sydvästra London. Bolagen har sedan flera år ett nära samarbete där P&P bland annat bedriver försäljning av fönster och dörrar under namnet Timber Windows som är PTPG:s nätverk av showrooms för detaljistförsäljning.

”Förvärvet av P&P är helt i linje med vår strategi och stärker vårt erbjudande inom Timber Windows-nätverket. PTPG har haft en lång relation med P&P och vi ser goda möjligheter till tillväxt i deras huvudsakliga geografiska område”, säger Peter Nilsson, Vd och koncernchef i Bergs.

Tillträde ägde rum den 13 januari 2022. Förvärvet bedöms ha en marginell påverkan på Bergs resultat per aktie.

För frågor eller ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Nilsson, Vd och koncernchef, 070-315 09 27 eller Anders Marklund, CFO, 070-284 47 96