Sociala medier

Bergs är ett koncernbolag som äger, utvecklar och styr de olika rörelsedrivande dotterbolagen. Koncernen har för närvarande ingen närvaro på sociala kanaler.

Varumärket Woodworks by Bergs är koncernens marknads- och försäljningsbolag som presenterar koncernens olika förädlade produkter.

Facebook LinkedIn Instagram

 

Övriga dotterbolag redovisas här:

Facebook LinkedIn Instagram


Facebook Instagram Twitter