Detta är Bergs

Vi äger och utvecklar företag inom träförädling

Detta är Bergs

Vår koncern omfattar

8

självständiga dotterbolag

Detta är Bergs

Vår produktion sker vid

10

tillverkningsenheter i Sverige, Storbritannien, Polen och Lettland

Detta är Bergs

Koncernen omfattar ca

1 500

medarbetare

Detta är Bergs

Vår nettoomsättning under 2022 var

3 267 Mkr

Detta är Bergs

Intjäning under 2022

331 Mkr

med en marginal på 10,1%

Detta är Bergs

Tillväxt genom investeringar i utvalda nischer, förvärv samt innovation

Aktiekurs

Alla kurser

Delårsrapport Q3 2023

Intervju med VD Peter Nilsson med anledning av delårsrapporten och uppköpserbjudandet.

Ladda ner PDF

Offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Bergs Timber

Den 27 oktober 2023 lämnade Norvik hf, genom det helägda dotterbolaget Kivron AB, ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Bergs Timber. För mer information om Norviks erbjudande hänvisas vidare till Kivrons hemsida: https://kivron.se/

2023-11-28 Norvik har erhållit samtliga nödvändiga konkurrensgodkännanden avseende erbjudandet till aktieägarna i Bergs Timber AB (publ)För ytterligare detaljer, se: https://kivron.se/

2023-11-30 Norvik fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) och blir därmed ägare till 95,4 procent av aktierna

http://bit.ly/Pressmeddelande_Norvik

Läs mer här

Pressmeddelanden

Visa alla

Varför Bergs?

Stor efterfrågan på hållbara konstruktionslösningar

Stark finansiell ställning

Marknadsledande inom flera segment