Detta är Bergs

Bergs äger och utvecklar företag inom träförädling

Detta är Bergs

Bergs är en koncern med

9

självständiga dotterbolag

Detta är Bergs

Produktion sker vid

10

olika tillverkningsenheter i Sverige, Storbritannien, Polen, Lettland och Estland

Detta är Bergs

Bergs-koncernen har ca

1100

medarbetare

Detta är Bergs

Nettoomsättning under 2021

3 055 Mkr

Detta är Bergs

Intjäning under 2021

503 Mkr

med en marginal på 16,5%

Detta är Bergs

Tillväxt genom investeringar i utvalda nischer, förvärv samt innovation

Aktiekurs

Alla kurser

Bergs förvärvar företag i Polen

Bergs Timber AB (publ) har förvärvat det polska företaget PPUH PINUS SP.Z O.O. (”Pinus”). Bolaget tillverkar kundspecifika fönster och dörrar i premiumsegmentet och omsatte under 2021 cirka 80 Mkr. Genom affären skapas förutsättningar för fortsatt expansion inom Bergs produktområde Joinery.

Läs mer

Delårsrapport 2022 Q2

Läs delårsrapport

Varför Bergs?

Stor efterfrågan på hållbara konstruktionslösningar

Stark finansiell ställning

Marknadsledande inom flera segment