Detta är Bergs

Bergs är en koncern med

8

självständiga dotterbolag inom träförädling

Detta är Bergs

Produktion sker vid

9

anläggningar i Sverige, Lettland, Estland och Storbritannien

Detta är Bergs

Bergs har

950

anställda som bidrar till ett hållbart samhälle

Detta är Bergs

Nettoomsättning 2020

2 149 Mkr

med en ambition att växa hållbart och lönsamt

Detta är Bergs

EBITDA 2020

212 Mkr,

10% marginal

Detta är Bergs

Stark finansiell ställning med

32 Mkr

i nettokassa 31/12, 2020

Detta är Bergs

Bergs förädlar trä till högkvalitativa produkter

Aktiekurs

Alla kurser

Om Performace Timber Products Group

”Specialists in bespoke timber windows & doors”

PTPG är en av Storbritanniens ledande aktörer inom premiumsegmentet av fönster och dörrar i trä. Jämte egen tillverkning omfattar verksamheten försäljning av specialtillverkade fönster och dörrar åt främst unika renoveringsprojekt samt detaljistförsäljning genom ett välutvecklat nätverk av showrooms i Storbritannien

 

Läs mer här

Varför Bergs?

Stor efterfrågan på hållbara konstruktionslösningar

Stark finansiell ställning

Marknadsledande inom flera segment