– en internationell trävarukoncern

Med trä som råvara utvecklar och producerar Bergs förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybara material.

Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet.

Koncernen omsätter cirka 3.2 mrd SEK och har cirka 1 000 anställda. Bergs är noterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Vimmerby.

Läs mer

Välkommen!

Välkommen till koncernens webbplats. Här finner ni övergripande fakta om den börsnoterade Bergs-koncernen. Fokus ligger på att beskriva koncernen, våra mål och strategier, nyheter, bolagsstyrning och inte minst relevant och aktuell information för våra aktieägare.

Koncernen äger och utvecklar företag som producerar förädlade träprodukter till krävande kunder på utvalda marknader. Under Våra dotterbolag finner ni fakta om de olika rörelsedrivande bolagen och hänvisning vidare för ytterligare fakta.

Målsättningen är att vi skall tydliggöra koncernens olika rörelsedrivande delar och även förbättra informationen rörande vårt noterade moderbolag Bergs Timber AB (publ). I samband med detta ändras även logotypen för Bergs Timber AB.

Vi hoppas att ni skall trivas på vår nya hemsida!

Peter Nilsson
Koncernchef / CEO

Aktiekurs

Alla kurser

Senaste delårsrapporten

Läs vår senaste delårsrapport för perioden 1 januari - 31 mars 2020

 

 
Ladda ner

Årsstämma


Årsstämma i Bergs Timber AB (publ)
tisdagen 23 juni kl 13:00.

Klicka nedan för mer information.

 

   

 

Årsstämma Bergs Timber AB (publ)

Varför Bergs?

Stor efterfrågan på hållbara konstruktionslösningar

Stark finansiell ställning

Marknadsledande inom flera segment