Detta är Bergs

Vi äger och utvecklar företag inom träförädling

Detta är Bergs

Vår koncern omfattar

8

självständiga dotterbolag

Detta är Bergs

Vår produktion sker vid

10

tillverkningsenheter i Sverige, Storbritannien, Polen och Lettland

Detta är Bergs

Vi har ca

1 500

medarbetare

Detta är Bergs

Tillväxt genom investeringar i utvalda nischer, förvärv samt innovation

Bergs blir åter ett familjeägt företag

Peter Nilsson, vd och koncernchef, kommenterar Norviks utköp.

Vår isländska huvudägare Norvik har under hösten förberett och arbetat med att förvärva hela Bergs. Efter att accepttiden nu gått ut så kan vi konstatera att utköpet har lyckats. Detta innebär att Bergs, efter nära 40 år som noterat bolag nu återgår till privat ägo.

Läs Peters kommentar i sin helhet här.

Läs kommentaren i PDF

Kallelse till årsstämma i Bergs Timber AB (publ) Tisdagen den 18 juni 2024

Läs mer

Offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Bergs Timber

2023-12-13  Vid utgången av den förlängda acceptfristen som löpte till den 12 december, kontrollerar Norvik totalt 34 033 429 aktier, motsvarande cirka 98,16 procent av aktiekapitalet och rösterna i Bergs. Läs mer www.kivron.se

2023-12-07 
KUNGÖRELSE till minoritetsaktieägarna i Bergs Timber AB (publ). Läs mer här.

2023-11-30
Norvik fullföljer erbjudandet till aktieägarna i Bergs Timber AB (publ) och blir därmed ägare till 95,4 procent av aktierna. Läs pressmeddelandet här.

2023-11-28 
Norvik har erhållit samtliga nödvändiga konkurrensgodkännanden avseende erbjudandet till aktieägarna i Bergs Timber AB (publ). För ytterligare detaljer, besök https://kivron.se/

2023-10-27
Norvik hf, har genom det helägda dotterbolaget Kivron AB, lämnat ett offentligt uppköpserbjudande till aktieägare i Bergs Timber AB.
 

Läs mer här

Pressmeddelanden

Visa alla

Varför Bergs?

Stor efterfrågan på hållbara konstruktionslösningar

Stark finansiell ställning

Marknadsledande inom flera segment