– en internationell trävarukoncern

Med trä som råvara utvecklar och producerar Bergs förädlade träprodukter från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen. Med mångårig erfarenhet av trä och med stor kompetens kring vidareförädling, bidrar vi till att bygga ett hållbart samhälle med förnybara material.

Verksamheten bedrivs via helägda dotterbolag i Sverige, Estland, Lettland och England och omfattar sågverksrörelse, vidareförädling och en distributions- och logistikverksamhet.

Koncernen omsätter cirka 2 mrd SEK och har cirka 850 anställda. Bergs är noterat på Nasdaq Stockholm och har huvudkontor i Vimmerby.

Läs mer

Aktiekurs

Alla kurser

Senaste Bokslutskommunikén

Läs vår senaste bokslutskommuniké för perioden 1 januari – 31 december 2020

Ladda ner

Varför Bergs?

Stor efterfrågan på hållbara konstruktionslösningar

Stark finansiell ställning

Marknadsledande inom flera segment