Detta är Bergs

Vi äger och utvecklar företag inom träförädling

Detta är Bergs

Vår koncern omfattar

8

självständiga dotterbolag

Detta är Bergs

Vår produktion sker vid

9

tillverkningsenheter i Sverige, Storbritannien, Polen och Lettland

Detta är Bergs

Vi har ca

1 500

medarbetare

Detta är Bergs

Tillväxt genom investeringar i utvalda nischer, förvärv samt innovation

Bergs blir åter ett familjeägt företag

Peter Nilsson, vd och koncernchef, kommenterar Norviks utköp.

Vår isländska huvudägare Norvik har under hösten förberett och arbetat med att förvärva hela Bergs. Efter att accepttiden nu gått ut så kan vi konstatera att utköpet har lyckats. Detta innebär att Bergs, efter nära 40 år som noterat bolag nu återgår till privat ägo.

Läs Peters kommentar i sin helhet här.

Läs kommentaren i PDF

Årsredovisning

ÅRSREDOVISNING 2023

Ladda ner här

 

 

HÅLLBARHETSREDOVISNING 2023

Ladda ner här

Pressmeddelanden

Visa alla

Varför Bergs?

Stor efterfrågan på hållbara konstruktionslösningar

Stark finansiell ställning

Marknadsledande inom flera segment