Detta är Bergs

Bergs är en koncern med

8

självständiga dotterbolag inom träförädling

Detta är Bergs

Produktion sker vid

9

anläggningar i Sverige, Lettland, Estland och Storbritannien

Detta är Bergs

Bergs har

950

anställda som bidrar till ett hållbart samhälle

Detta är Bergs

Vår ambition är att växa hållbart och lönsamt

Detta är Bergs

Stark finansiell ställning med

32 Mkr

i nettokassa 31/12, 2020

Detta är Bergs

Bergs förädlar trä till högkvalitativa produkter

Varför Bergs?

Stor efterfrågan på hållbara konstruktionslösningar

Stark finansiell ställning

Marknadsledande inom flera segment