Detta är Bergs

Bergs äger och utvecklar företag inom träförädling

Detta är Bergs

Bergs är en koncern med

9

självständiga dotterbolag

Detta är Bergs

Produktion sker vid

12

olika tillverkningsenheter i Sverige, Storbritannien, Polen, Lettland och Estland

Detta är Bergs

Bergs-koncernen har ca

1500

medarbetare

Detta är Bergs

Nettoomsättning under 2022

3 267 Mkr

Detta är Bergs

Intjäning under 2022

331 Mkr

med en marginal på 10,1%

Detta är Bergs

Tillväxt genom investeringar i utvalda nischer, förvärv samt innovation

Aktiekurs

Alla kurser

Delårsrapport Q2 2023

Ladda ner PDF

Presentation av Vd Peter Nilsson vid Penser Banks bolagsdag den 24 augusti

Se på youtube

Pressmeddelanden

Visa alla

Varför Bergs?

Stor efterfrågan på hållbara konstruktionslösningar

Stark finansiell ställning

Marknadsledande inom flera segment