Detta är Bergs

Bergs äger och utvecklar företag inom träförädling

Detta är Bergs

Bergs är en koncern med

8

självständiga dotterbolag

Detta är Bergs

Produktion sker vid

9

olika tillverkningsenheter i Sverige, Storbritannien, Lettland och Estland

Detta är Bergs

Bergs-koncernen har ca

1000

medarbetare

Detta är Bergs

Nettoomsättning under 2021

3 055 Mkr

Detta är Bergs

Intjäning under 2021

503 Mkr

med en marginal på 16,5%

Detta är Bergs

Tillväxt genom investeringar i utvalda nischer, förvärv samt innovation

Aktiekurs

Alla kurser

Peter Nilssons anförande på Årsstämman den 5 maj

 

2022-05-06
Rapportintervju Q1. Erik Penser Bank, Alexander Vilval, intervjuar Peter Nilsson.

Lyssna här

Se filmen

Delårsrapport 2022 Q1

 

Läs delårsrapport

Varför Bergs?

Stor efterfrågan på hållbara konstruktionslösningar

Stark finansiell ställning

Marknadsledande inom flera segment