Detta är Bergs

Bergs är en koncern med

7

självständiga dotterbolag inom träindustrin

Produktion sker vid

8

anläggningar i Sverige, Lettland, Estland och Storbritannien

Bergs har

850

anställda som bidrar till ett hållbart samhälle

Nettoomsättning 2020

2 149 Mkr

med en ambition att växa hållbart och lönsamt

EBITDA 2020

212 Mkr,

10% marginal

Stark finansiell ställning med

32 Mkr

i nettokassa 31/12, 2020

Aktiekurs

Alla kurser

Årsredovisning 2020

Vill du läsa vår Års- och hållbarhetsredovisning för 2020? 

Läs årsredovisningen här

Dokument årsstämma

Presentation av strategisk inriktning för Bergs 5 mars

Vill du läsa vår bolagspresentation? Klicka på bilden nedan.

Se filmen på youtube

Varför Bergs?

Stor efterfrågan på hållbara konstruktionslösningar

Stark finansiell ställning

Marknadsledande inom flera segment