Detta är Bergs

Bergs är en koncern med

7

självständiga dotterbolag inom träindustrin

Produktion sker vid

8

anläggningar i Sverige, Lettland, Estland och Storbritannien

Bergs har

850

anställda som bidrar till ett hållbart samhälle

Nettoomsättning 2020

2 149 Mkr

med en ambition att växa hållbart och lönsamt

EBITDA 2020

212 Mkr,

10% marginal

Stark finansiell ställning med

32 Mkr

i nettokassa 31/12, 2020

Aktiekurs

Alla kurser

Årsredovisning 2020

Vill du läsa vår Års- och hållbarhetsredovisning för 2020? 

Läs årsredovisningen här

Dokument årsstämma

Stämmoanförande 5 maj 2021

Vill du läsa vår Delårsrapport för Q1? Klicka på bilden nedan!

Se filmen på youtube

Varför Bergs?

Stor efterfrågan på hållbara konstruktionslösningar

Stark finansiell ställning

Marknadsledande inom flera segment