Detta är Bergs

Bergs äger och utvecklar företag inom träförädling

Detta är Bergs

Bergs är en koncern med

9

självständiga dotterbolag

Detta är Bergs

Produktion sker vid

10

olika tillverkningsenheter i Sverige, Storbritannien, Polen, Lettland och Estland

Detta är Bergs

Bergs-koncernen har ca

1100

medarbetare

Detta är Bergs

Nettoomsättning under 2021

3 055 Mkr

Detta är Bergs

Intjäning under 2021

503 Mkr

med en marginal på 16,5%

Detta är Bergs

Tillväxt genom investeringar i utvalda nischer, förvärv samt innovation

Aktiekurs

Alla kurser

VD Peter Nilsson kommenterar delårsrapporten 2022-10-28

 

Se intervjun

Delårsrapport 2022 Q3

Läs delårsrapport

Pressmeddelanden

Visa alla

Varför Bergs?

Stor efterfrågan på hållbara konstruktionslösningar

Stark finansiell ställning

Marknadsledande inom flera segment