Våra dotterbolag

Bergs-koncernen förädlar råvara från hållbart brukade skogar i Sverige, Estland och Lettland.

Koncernen har en decentraliserad affärsmodell som bygger på starka och entreprenörsdrivna dotterbolag med en hög grad av självbestämmande. Engagerade ledningsgrupper som är väl insatta i produktion, marknad, människor och lokalsamhälle har resultatansvar för respektive bolag och känner stort ansvar att driva och utveckla verksamheten.

Koncernledning ställer upp mål som löpande följs upp samtidigt som synergier inom t ex inköp, marknad och IT tillvaratas och utvecklas löpande.

Våra segment

Bergs största kundgrupper är distributörer av trävaror, byggentreprenörer, hustillverkare, golvtillverkare, möbel- och snickeriföretag, anläggningsföretag och kunder inom bioenergi och uppvärmning. För att möta en växande efterfrågan och olika kundgruppers behov är verksamheten uppdelad i tre olika segment.

Sågverk och Hyvleri
Inom segmentet sågverk erbjuder Bergs sågade och hyvlade trävaror från två olika sågverk som förädlar skogsråvara till olika dimensioner, längder och kvaliteter.

Den totala kapaciteten uppgår till ca 400 000 kubikmeter sågad vara, vilket gör Bergs till en betydande europeisk aktör. Verksamhet bedrivs i Sverige, Estland och Lettland.

Vidareförädlade produkter

  • Produkter för konstruktion och renovering
  • Trädgårdsprodukter
  • Träskydd
  • Pellets och värmelogs
  • Försäljning och marknadsföring

Distribution
Detta segment omfattar koncernens distributionsverksamhet samt en hamn i England.

Sågverk och HyvleriVidareförädling


Bitus i Nybro och Broakulla

Impregnering och träskydd

Försäljning av förädlade träprodukter och hus

Tillverkning av förädlade träprodukter för DIY-handeln

Tillverkning pellets och värmelogs

 

Distribution

Försäljnings- och distributionsverksamhet för trävaruprodukter

Hamn- och distributionsverksamhet