Våra dotterbolag

Bergskoncernen består av en grupp självständiga dotterbolag med tydligt resultatansvar som utvecklar, producerar och marknadsför förädlat trä för olika tillämpningar och till olika marknader.

Lokalt entreprenörskap driver Bergs

Varje dotterbolag i Bergskoncernen utvecklar, tillverkar och marknadsför produkter och tjänster till kunder inom bygghandeln – både till professionella användare och för Gör det själv-segmentet – samt till byggare och entreprenörer och till industrikunder. (För information om produktområden, se Om Bergs).

Bolagen kan befinna sig i olika delar av värdekedjan, men har det gemensamt att de förädlar trä från hållbart brukade skogar i Östersjöregionen.

Ledning och styrning är delegerat från koncernnivå till respektive dotterbolag som har ansvar för resultat och kapitalbindning. Respektive dotterbolagschef har även ansvar för strategi, produktutveckling, försäljning och kundvård, varumärkesfrågor samt ska även ha en god omvärldskunskap för att finna lämpliga förvärvskandidater som kan bidra till att utveckla företaget.

Organisationsschema

 1. Bergs
  1. Bitus

   1. Försäljning
   2. Wood Protection
   3. Hyvlerier
   4. Pellets
   5. Inköp
  2. Timber Windows Sweden

   1. Försäljning till företag
   2. Försäljning till privatkunder
  3. Vika Wood

   1. Sågverk
  4. PTP Group

   1. Timber Windows
   2. Mumford & Wood
   3. Dale Joinery
   4. Stonehouse Corinium
  5. Baltic Distribution Ltd

  6. Pinus

   1. Högkvalitativa fönster och dörrar
  7. Hedlunda Holdnings

   1. Sverige (Lycksele)
   2. Polen (Skoczow)