Bergs Timber (UK) Ltd

Bergs Timber (UK) Ltd är ett handelsbolag och återförsäljare av träprodukter i Storbritannien. Bolaget erbjuder ett brett utbud av träprodukter med fokus på sågade träprodukter, trädgårdsprodukter och komponenter av trä för möbeltillverkning.

Verksamheten är fokuserad på virkesförsäljnings- och distribution från sågverk och produktionsanläggningar i Sverige, Lettland och Estland.


Nigel McKillop
CEO