Bitus

Dotterbolaget Bitus i Nybro, Sverige, tillverkar en rad kvalitetskontrollerade impregnerade träprodukter för både den svenska marknaden och för exportmarknader.

I produktsortiment finns trallvirke, ytterpaneler och hyvlade reglar/stolpar som både grön- och bruntryckt virke. Därutöver finns även efterbehandling av målade paneler och fasadelement.

Bitus har en årlig produktion på cirka 150 000 m3 virke per år, varav cirka 60 000 m3 utgör egna produkter. Huvuddelen produceras på uppdrag av flera externa produkt- och varumärken.

Bitus har egna starka varumärken varav Bitus Scandex är det volymmässigt största och innefattar samtliga typer av träskydd av mer traditionell typ eller det som ofta beskrivs som grön impregnering.

Förutom traditionella tryckimpregnerade produkter erbjuder Bitus även ett brett sortiment av specialprodukter. Ett sådant är varumärket Linax som är NTR-behandlat trä som vidarebehandlas med linolja under vakuuum.

Under varumärket Burnblock produceras träsom brandskyddsbehandlas i olika dimensioner för husbyggnation. Verksamheten bedrivs i samverkan med Burnblock ApS i Danmark, som utvecklat ett brandskyddsmedel som fixeras i träråvaran via impregnering.

Dessa specialsortiment produceras på legobasis för olika produkt- och varumärkesägare. Därutöver finns några specialsortiment för olika tillämpningar, bland annat Thermowood (värmebehandlat trä) samt  Organowood (silikonbaserad tryckimpregnering).
 


Roger Eckerstig
CEO