Bitus / Broakulla

Europas största träskyddsanläggning

Bitus är spjutspetsen inom Bergs Timber som gör oss till en stark partner inom träskyddsbehandlade trävaror. Här produceras stora volymer i flera olika klasser, såväl för våra egna sågverk likväl som flera externa kunder. Företaget startades 1965 och har sedan 2007 tillhört Bergs Timber.

Anläggningen har hög moderniseringsgrad och jobbar med tydliga miljömål.

Bitus huvudprodukter är idag Bitus Scandex som är samlingsnamnet för samtliga klasser av traditionellt träskydd. Störst volymer produceras i klasserna BS (Storbritannien), NTR (Skandinavien) och CTB (Frankrike/Spanien mm). Dessutom produceras här vår produkt Linax i en toppmodern anläggning.

Verksamhetspolicy

Vi ska:

  • Vara Europas miljövänligaste träskyddsanläggning.
  • Upplevas som den bästa samarbetspartnern för varje enskild kund.
  • Vara en naturlig samarbetspartner till föreskrivande led.
  • Uppfylla gällande lagstiftning samt följa Sv. PEFC´s -krav och intentioner och så långt det är möjligt förvissa sig om att råvaran ej kommer från olagliga eller av samhället icke auktoriserade avverkningar eller nyckelbiotoper.
  • Vara ett föredöme som arbetsplats, genom att tillämpa gällande arbetsmiljölagstiftning, samt andra föreskrifter och krav som företaget berörs av.
  • Bedriva miljöarbetet som en naturlig del i det dagliga arbetet.
  • Arbeta efter visionen att uppnå ”den goda arbetsplatsen”.

Henrik Egnell

Chef affärsområde Bitus, Platschef Broakulla

Tel: 010-199 85 82

Mobil: 070-590 01 35

henrik.egnell@bergstimber.se