Bitus Latvia

Bitus producerar ett brett utbud av förädlade träprodukter som används vid konstruktion, byggnation, renoveringar, hemförbättringar, offentliga och privata utemiljöer och möbelproduktion. De flesta produkter och tillämpningar baseras på ett effektivt träskydd som impregnering, värmebehandling eller annan effektiv träskyddsbehandling som säkerställer skydd mot röta, brand och väsentligt förlänger produkternas livslängd med minimalt underhåll.

Vid Bitus i Lettland sker även konstruktion och tillverkning av småhus.

Verksamheten bedrivs vid egna anläggningar i Sverige, Lettland och Storbritannien.

Bitus Latvia
 

 

 

Agnija Dzelme 
CEO