Byko-Lat

Den största produktionsenheten i koncernen är dotterbolaget Byko-Lat, som bedriver verksamhet vid två platser i Lettland. Det är dels en enhet för vidareförädling samt en husfabrik. Båda anläggningarna är moderna och effektiva produktionsanläggningar och bolaget hör till de ledande producenterna av trävaror i Baltikum.

Byko-Lat producerar hus, dörrar och fönster samt olika sortiment av kvalitetskontrollerat träskydd.

De huvudsakliga marknaderna är Storbritannien, Holland, Frankrike, Belgien, Danmark, Norge och Island.

Bolaget bedriver även verksamhet inom träskydd och producerar årligen cirka 225 000 m3 impregnerat virke, vilket gör Byko-Lat till den största producenten av träskydd i Baltikum.


Valts Kurpnieks
CEO