Hedlunda Holdnings

Verksamheten består av tillverkning av möbler och möbelkomponenter baserat på förnybar träråvara. Tillverkning bedrivs vid två enheter. En i Sverige (Lycksele) och en i Polen (Skoczow).

Totalt drygt 400 medarbetare förädlar träråvara till kundanpassade möbler och komponenter som packas och distribueras till användare i ett stort antal länder.

Bolaget som grundades 1984, har löpande bedrivit utveckling och investeringar i en effektiv och modern tillverkningsprocess, vilket gör företaget till en konkurrenskraftig aktör inom möbeltillverkning med förmåga att klara mycket högt ställda krav på kvalitet, kapacitet och hållbarhet.

Hedlunda Industri kommer att redovisas i Bergs som ett eget produktområde, Furniture & Components.
 

Jerry Johansson
CEO

FOTO: GUNNAR ANDERSSON

https://hedlunda.com/