PTP Group

Om Performace Timber Products Group

”Specialists in bespoke timber windows & doors”

Verksamheten bedrivs under nedanstående varumärken:

Timber Windows
Bolaget samarbetar med ett antal partners inom ramen för ett landsomfattande nätverk med 43 lokala showrooms som ger konsumenterna ett tydligt paketerat erbjudande med fönster och dörrar i trä. Fem av dessa utställningslokaler ägs och drivs i egen regi medan övriga drivs på franchise-basis.

Dale Joinery
Bolaget säljer fönster och dörrar i trä genom ett antal bygghandlare och kvalitetsdrivna byggnadsutvecklare samt för gör-det-själv sektorn.

Mumford & Wood
Grundades 1954 och är ett av Storbritanniens starkaste varumärken inom premiumsegmentet för fönster och dörrar i trä. Bolaget arbetar främst med arkitektbaserade nybyggnads- och renoveringsprojekt. Produktionen sker vid en modern och välinvesterad fabrik belägen i Essex.

Jay Pengelly
CEO