Vika Wood

LETTLAND

Produktionsvolym: 270 000 m3
Inriktning: Gran och furu Huvudmarknader är Baltikum, övriga Europa, Japan och Kina.

Vika Wood grundades 1995 och är ett modernt företag med en effektiv produktion. Företaget har gradvis expanderat och är idag ett av de största och effektivaste sågverken i Baltikum. Bolaget har cirka 140 medarbetare.

Vika Wood har ettväl utvecklat produktionsupplägg som är i hög grad kundorderstyrt, vilket medför en flexibel produktion som säkerställer snabba order och leveranser till kund. Det medför även att lagernivåerna hålls på en låg nivå.

Vika Wood

Haralds Kronbergs
CEO